Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Potrava – pečivo, sladký čaj – U pacienta bez poruchy vědomí

 

2. Glukóza – Akutně podáváme 10-40ml 40% Glukozy i.v. Následně je možná infuze s glukózou k prevenci relapsu hypoglykémie, např. INF 500ml 5% Glukozy i.v. / 2 hod. Dosáhnout glykémie cca 10 mmol/l, pak s aplikací glukózy skončit.

 

3. Další postup – Pacienty s hypoglykémií po aplikaci rychlého inzulinu již s jistou mírou rizika není nutno hospitalizovat (individuální postup dle stavu pacienta). Pacienty s hypoglykémií po aplikaci pomalého inzulinu či PAD je nutno hospitalizovat a dále sledovat pro riziko recidivy hypoglykémie.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů