Hypertrofie levé komory (zmohutnění její svaloviny) je častým nálezem zejména u chronických kardiaků. Na EKG nacházíme hluboké negativní kmity QRS ve V1 a V2 a vysoké pozitivní kmity QRS ve V5 a V6. Komplexy QRS mohou být rozšířeny, srdeční osa bývá stočena výrazně doleva – horizontálně.

Zátěž levé komory může být kromě výše zmíněných změn spojena i s výskytem depresí ST a negativních vln T ve V5 a V6.

Pozn.: Počítáme tzv. Sokolow-Lyonův index, což je součet největší výchylky QRS ve V1 a V6 (nebo V5, je-li vyšší než ve V6). Je-li hodnota větší než 35 mm (7 velkých čtverců), je hypertrofie LK velmi pravděpodobná.

Hypertrofii levé komory určíme sečtením výchylek kmitů QRS ve V1 + V5 (červené šipky). Kromě toho je zde přítomen horizontální (doleva) sklon srdeční osy, což zjistíme např. ze svodů aVL a aVF (modrá elipsa).

 

Klinicky je tento nález typický po chronické hypertoniky, pro pacienty s ischemickou chorobou srdeční, pacienty se stenózou aortální chlopně apod. Nález by měl vést k provedení ECHO srdce, v medikaci by se u hypertoniků měly objevit ACE-I, které brání remodelaci srdeční svaloviny.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů