Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Zhodnocení stavu – Pacient s poruchou vědomí, dechovou nestabilitou či s výrazným rozvratem vnitřního prostředí musí být umístěn na monitorovaném lůžku na JIP, eventuálně na ARO s pečlivou monitorací zákl. životních funkcí a event intubací s UPV. Kromě vlastního klinického nálezu je nutné zjistit mineralogram (zejm. K+), osmolalitu, ASTRUP, laktát.

 

2. Hydratace – Parenterální infuze dle osmolality. Vhodný je např. Plasmalyte obsahující K+, bez výrazné acidózy je možný i fyziologický roztok, tj. např. INF Plasmalyte 1000ml i.v. / 3-4 hod, či INF FR 1/1 500ml i.v./ 2 hod.

 

3. Inzulinoterapie – U hyperglykémií nad 30 mmol/l obvykle kombinujeme několik jednotek rychlého inzulinu i.v. bolusově (např. Insuman R 4j. i.v.) a následně kontinuální inzulin i.v., obv. dávka je 50 j. rychlého inzulinu do 50ml FR 1/1 a dávkovat cca 5j. za 1 hodinu. Glykémie je nutné á 1 hod monitorovat a dávku dále upravovat. Zápis je tedy např. Insuman R 50 j. do 50ml FR1/1 i.v. / 3-5ml / hod.

 

Pozn: Pokles glykémie by měl být maximálně 10 mmol/l za hodinu!

 

4. Korekce / prevence hypokalémie – S úpravou GM vždy dochází k poklesu kalia, substituce parenterálně znamená přidání cca 10-40ml 7.5% KCl do 500-1000ml infuzního roztoku. Kalium je nutno pravidelně monitorovat.

 

5. Glukóza – Doporučuje se podat infuzi s glukózou po poklesu glykémie na 15mmol/l.

Např. INF 500ml 5% Glukozy i.v. / 2 hod

 

6. Další postup – Při poklesu glykémie pod 10mmol/l přejít na pravidelnou klasickou aplikaci inzulinu s.c. v intenzifikovaném režimu.

 

7. Bikarbonát – Korekce acidózy, podat při pH pod 7, musí rozhodnout starší lékař!

 

 

Terapie pacienta s hyperglykémií cca 35 mmol/l v kardiorespiračně kompenz. stavu a při vědomí může po příjmu na standardní oddělení vypadat např. takto:

 

Insuman R 4j. i.v.

Insuman R 50 j. do 50ml FR1/1 i.v. / 3ml / hod, monitorovat glykemie á 1hod

INF Plasmalyte 1000ml  i.v. / 4 hod

INF FR 1/1 500ml i.v. + 20ml 7.5% KCl/ 2 hod

INF 500ml 5% Glukozy + 10ml 7.5% KCl/ 2hod po dosažení glykémie 15mmol/l

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů