Horečka Dengue je vážné infekční tropické onemocnění, které může v některých případech probíhat pod obrazem smrtelně nebezpečné krvácivé horečky (tj. onemocnění podobné ebole a podobným infekcím).

 

Příčiny: Horečka Dengue je způsobena virem, který se do lidského těla dostává nejčastěji při bodnutí moskytem nebo jiným drobným hmyzem. Typický výskyt je v tropické subsaharské Africe, některých státech Jižní Ameriky a v Jihovýchodní Asii.

 

Projevy: Horečka Dengue má naštěstí většinou spíše lehčí průběh, i tak je ale nepříjemná. Projevy se většinou objevují do týdne po nákaze a zahrnují nespecifické chřipkové příznaky, jako jsou bolesti hlavy, horečka a bolesti svalů a kloubů. Horečka může být někdy velmi vysoká a dosahovat 39-40°C. Na kůži postižených může vzniknout vyrážka, ve skutečnosti jde o tzv. petechie (drobná tečkovitá prokrvácená místa). Pouze asi jen 5% případů probíhá pod obrazem krvácivé horečky, kdy je zvýšená propustnost krevních cév se ztrátami krve a krevní tekutiny. Objevuje se krvácení do řady tkání a orgánů, postižený člověk bez pomoci (a mnohdy i při maximální lékařské péči) umírá na šokový stav s rozvratem kardiovaskulárního systému.

 

Diagnostika: V oblastech výskytu horečky Dengue je možno na nákazu pomýšlet u nemocných s výše zmíněnými příznaky. Základem diagnózy je potvrzení přítomnosti viru v krvi a tělesných tekutinách buď přímou kultivací ve speciálně vybavené mikrobiologické laboratoři, nebo pomocí sérologických metod a potvrzení přítomnosti nukleové kyseliny viru.

 

Prevence: V postižených oblastech je vhodné používat ochranné pomůcky a repelenty ke snížení rizika bodnutí nakaženým moskytem. Organizovaná prevence spočívá v pokusech o snižování počtu moskytů (lokální používání insekticidů, vysoušení bažin, kde se moskyti líhnou apod.).

 

Léčba: Neexistuje účinný lék, který by hubil vyvolávající virus. Z toho důvodu je léčba spíše symptomatická, pacienti v těžších stavech by měli být hospitalizováni na monitorovaném lůžku se sledováním a udržováním základních životních funkcí. Terapie je podpůrná ve smyslu zajištění přísunu kyslíku, infuzní léčba k udržení krevního oběhu a podávání léků k tlumení horečky (antipyretika).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů