Holter EKG neboli Holterovo monitorování EKG je důležitým vyšetřením v kardiologii, které bez nutnosti hospitalizace umožní zjistit řadu informací o srdeční činnosti.

 

Princip: Pacient v ambulanci dostane malou krabičku, kterou mu lékař připojí na hrudník pomocí několika elektrod. Pak může pacient odejít domů a přístroj bude mít po celých 24 hodin u sebe. Je důležité, aby si během těchto 24 hodin zapisoval dobu trvání různých činností, eventuálně časový začátek a konec různých subjektivních obtíží (bušení srdce, únavu, motání hlavy apod.). Krabička je ve skutečnosti speciální EKG záznamník, který po celou dobu natáčí pacientovo EKG. Po oněch 24 hodinách vrátí pacient krabičku lékaři k vyhodnocení záznamu. Kardiolog tak může zjistit, zda u pacienta ve sledovaném období vznikly poruchy rytmu a díky zápiskům pacienta může i určit, při jakých příležitostech se tomu tak stalo. Postupně jsou zaváděny i dlouhodobější monitorace a dnes nejsou výjimkou ani sedmidenní EKG holtery.

 

Příprava: Žádná příprava k tomuto vyšetření není nutná, naopak je dobré zdůraznit, že během monitorování bychom měl provádět běžnou denní činnost. Přirozeně vynecháme činnosti, které by mohly vést k poškození přístroje prudkým nárazem nebo namočením do vody. Někdy si pacient musí donést před začátkem vyšetření vlastní tužkové baterie, ale to si předem dohodne se svým kardiologem.

 

Využití: Holter EKG má velký význam v diagnostice přechodných poruch rytmu. Využijeme ho například u pacientů s krátkodobými nárazovými obtížemi charakteru bušení srdce nebo poruch vědomí, u kterých při standardních vyšetřeních včetně klasického EKG nic nezjistíme. V těchto případech nemůžeme vyloučit, že za projevy nestojí krátkodobé záchvaty poruch srdečního rytmu (epizody fibrilace síní, flutteru síní, AVRT, AVNRT, nebezpečných komorových tachykardií aj.). EKG záznam získaný při Holter monitoringu má daleko vyšší šanci na záchyt poruch rytmu, než může mít klasické EKG zaznamenávající jen několik vteřin srdeční činnosti.

 

Nevýhody: Pacient musí nosit přístroj bez přestávky po celý den, což mu může vadit a trochu ho to omezí v denních činnostech. Přístroj nesmí přijít do styku s vodou, což poněkud omezuje při osobní hygieně. Navíc je nutné si uvědomit, že některé arytmie mohou vznikat tak vzácně, že je ani EKG Holter neodhalí. V takovém případě může být na některých vyšších pracovištích indikováno podkožní zavedení implantabilní monitorovací jednotky (malá krabička dlouhodobě snímající EKG rytmus)

 

Výhody: Holter EKG umožňuje dlouhodobější sledování pacientova srdečního rytmu aniž by musel trávit celý den v nemocnici připoutaný k přístrojům.


Zdroje
http://www.heart.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů