Histokompatibilita je termín, který znamená slučitelnost tkání nebo orgánů na základě jejich antigenní výbavy. Histokompatibilita je určena zejména systémem antigenů na povrchu buněk, který označujeme jako MHC systém (Main Histocompatibility Complex) nebo také HLA systém (Human Leukocyte Antigen). Histokompatibilitu určujeme zejména při transplantacích ve vztahu dárce-příjemce orgánu. Čím je jejich histokompatibilita větší, tím nižší je riziko imunitní reakce příjemce vůči darovanému orgánu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů