Termínem heterozygot vztahujeme daného jedince k určitému genu. Heterozygot má od daného sledovaného genu dvě různé alely. Jedna z nich je tzv. dominantní a druhá recesivní. Opačným termínem je tzv. homozygot.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů