Hemokultura je důležitým mikrobiologickým vyšetřením, které provádíme u podezření na vážnější infekční onemocnění, při kterých se bakterie dostávají do krve.

 

Princip: Hemokultura znamená odběr žilní krve. Místo odběru se dezinfikuje a pak se odebere vzorek několika mililitrů krve do speciální kultivační lahvičky. Pro větší výtěžnost se odběr s časovým odstupem opakuje. Lahvičky se pak umísťují do speciálních kultivačních přístrojů, v nichž se vytváří vhodné prostředí pro růst bakterií. Do 3-5 dnů zjistíme, zda a jaké bakterie jsou v krvi přítomny. U zjištěných bakterií se následně testuje citlivost na různá používaná antibiotika.

 

Význam: O odběru hemokultury uvažujeme tehdy, pokud máme podezření na sepsi neboli otravu krve. To je stav, při kterém se bakterie z nějakého infekčního ložiska dostaly do krevního řečiště a tudy se mohou šířit po celém těle. Zdroj infekce může být prakticky kdekoliv (zápaly plic, močové infekce, kožní infekce, bakteriální zápaly mozkových blan, bakteriální infekční endokarditida). Hemokultura nám umožní nejen potvrdit naše podezření na výskyt bakterie v krvi, ale zjistí i o jaký typ bakterie se jedná a vůči jakým antibiotikům je tato bakterie citlivá.

 

Problémy: Odběr hemokultury je prakticky bez komplikací, pozor si však musíme dát na správnou dezinfekci kůže okolo místa odběru, protože kontaminace vzorku kožními bakteriemi by mohl dát falešně pozitivní výsledek. Naopak falešně negativní výsledek získáme, pokud hemokulturu odebíráme po podání antibiotika pacientovi. Antibiotikum totiž může zabránit kultivaci bakteriálních kolonií v odebraném vzorku, proto by hemokultury měly být nabrány před nasazením antibiotické terapie.

 

Výhody: Odběr hemokultury je snadný a pro pacienta nezatěžující způsob vyšetření, který nám ovšem pomůže potvrdit diagnózu sepse a umožní nasadit správnou antibiotickou terapii.


Zdroje
https://labtestsonline.org
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů