Termín gluteální znamená „hýžďový“ a vychází z pojmu musculus gluteus (hýžďový sval). Hovoříme například o gluteálních svalech, gluteální oblasti a gluteální aplikaci některých injekčních preparátů.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů