Glukuronyltransferáza (též glukosyltransferáza) je důležitý enzym, který zajišťuje v játrech průběh konjugace. Chemicky jde o navázání molekul kyseliny glukuronové na různé hůře rozpustné sloučeniny, čímž se jejich rozpustnost ve vodě zvýší, a tím se umožní jejich vyloučení do žluče.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů