Geschwindův syndrom je označení pro psychiatrické onemocnění nebo snad lépe řečeno pro poruchu osobnosti.

 

Příčiny: Příčiny nejsou zcela jasné, ale vzhledem k častějšímu výskytu syndromu u epileptiků se začala zkoumat souvislost a nyní se předpokládá jeho úzký vztah k typu epilepsii, kdy epileptické záchvaty vychází z oblasti levého spánkového laloku mozku. Jsou však popsáni i pacienti, u kterých se níže uvedené projevy rozvinuly bez přítomnosti epileptických záchvatů.

 

 

Projevy: Syndrom se projevuje charakteristickým chováním. Dotyčný či dotyčná ztrácí zájem o sex, jeho postoje a názory začínají být moralistické, mnohdy se začne vyskytovat abnormální zbožnost. Postižený  si vytváří úzké emocionální vazby k lidem ve svém okolí, mívá sklony k nadměrným řečovým i písemným projevům a prakticky ztrácí smysl pro humor. Má zabíhavé myšlení, příliš se zaobírá detaily, někdy může být ve svých projevech i agresivní.

 

 

Diagnostika: K diagnóze syndromu je nutné neurologické, případně psychiatrické vyšetření. Ohledně syndromu panuje značná kontroverze a není dosud zcela jasné, zda tento způsob chování u některých epileptiků není pouhá shoda náhod. Jak už jsem psal výše, byly příznaky syndromu nalezeny i u lidí bez epilepsie v anamnéze.

 

 

Prevence a léčba: Prevence není známá. Stejně tak léčba může být maximálně psychiatrická. Otázkou je, zda postiženého léčit, protože se de facto jedná jen o určitý typ osobnosti, která sebe ani okolí nijak neohrožuje. Nutno podotknout, že moc legrace si s takovým člověkem asi neužijete.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů