Fytotoxin je označení pro toxickou sloučeninu, která je rostlinného původu. Chemicky se jedná například o terpeny, glykosidy a alkaloidy.

Pozn: Termín se může využít i v jiném významu a to k popsání sloučenin, které jsou toxické pro rostliny. V běžné mluvě nicméně tyto chemikálie popisujeme spíše jako herbicidy.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů