Termín frustní velmi často nacházíme v neurologických zápisech, ale lze jej použít i v jiných medicínských oborech. Přeložit jej můžeme jako „nevýrazný“ nebo „neúplný“ a používáme jej k popisu chorob a příznaků, které jsou relativně nenápadné a obtížněji zjistitelné. Typickým příkladem je frustní hemiparéza, což je označení pro takové ochrnutí poloviny těla, kdy je hybnost jen velmi lehce snížená a postižený člověk si ji ani nemusí uvědomit.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů