Frenologie byl vědecký obor populární v 19. století, který na základě tvaru lebky a rozměrech a vzdálenostech souvisejících anatomických struktur (tvar ušních boltců, vzdálenost očí atd.) určoval přítomnost určitých charakterových vlastností a intelektových schopností daného jedince. Postupem času byla frenologie označena za pavědu, tj. za nevědeckou metodu.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů