Fotosyntéza je proces typický pro většinu zelených rostlin a sinic, v jehož průběhu dochází k přeměně energie světelné (tj. energie fotonů) na energii chemickou. Organizmy se schopností fotosyntézy jsou v drtivé většině fotoautotrofní, tj. energii získávají ze světelného záření a uhlík získávají z anorganických zdrojů (obvykle CO2).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů