Fossa poplitea je anatomický prostor v oblasti podkolenní jámy. V tomto prostoru probíhá tepna (arteria poplitea), žíla (vena poplitea) a nervy (nervus tibialis a odstupující nervus fibularis communis). Do vena poplitea vstupuje na dolním okraji fossa poplitea povrchová žíla vena saphena parva. Samotná fossa poplitea je shora ohraničena šlachami svalů zadního stehna (musculus biceps femoris a musculus semimembranosus) a zdola dvěma hlavami svalu musculus gastrocnemius.

Mnemotechnická pomůcka: Medici budou dobře znát pomůcku A VeN, tj. nejvíce mediálně je arterie (A), pak žíla (V) a nejvíce laterálně nervy (N).

 

Schéma - fossa poplitea na pravé dolní končetině, pohled zezadu na oblast kolene

 

Proč je to důležité

  • Ve fossa poplitea je dobře přístupná arteria poplitea a lze zde na ní hmatat puls.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů