Termín forsírovat znamená „posilovat“ nebo „vystupňovat“. V medicíně hovoříme například o forsírované diuréze, kdy jedinci podáváme dostatečný přísun tekutin v kombinaci s diuretiky. Forsírovaná diuréza je vhodná u intoxikací látkami, které se z organizmu vylučují močí. V plicním lékařství se zase může hovořit o usilovném (forsírovaném) nádechu a výdechu.

Pozn: Lékaři slovo forsírovat poměrně často používají i v nemedicínském významu "tlačit příliš na pilu".

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů