Flynn-Airdův syndrom je raritní geneticky podmíněné vrozené onemocnění, které postihuje zejména nervový systém. Nemoc má tendenci se postupem času zhoršovat.

 

Příčiny: Příčinou je genetická mutace. Přesná lokalizace postiženého genu není zřejmě přesně známá.

 

 

Projevy: Nemoc postihuje nervový systém, což se projevuje časným nástupem demence a poruchami hybnosti. Objevuje se také atrofie kůže a svalů. Postiženy jsou i oči, dochází k postupnému zhoršování zraku. Nemocní častěji trpí kazivostí zubů a bývají u nich přítomny epileptické záchvaty.

 

 

Pevence a léčba: Prevence nemoci neexistuje, stejně tak ji nelze vyléčit. Péče spadá do kompetence neurologů a očních lékařů, kteří však mohou maximálně zmírňovat postupně se horšící projevy.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů