Flutter síní je porucha rytmu obvykle spojená s tachykardií, při které nacházíme pilovité flutterové vlnky, které jsou typicky dobře patrné ve svodech II, III, aVF. Komplexy QRS jsou štíhlé. Klinicky u flutteru síní volíme podobný postup jako při fibrilaci síní. Flutter je relativně citlivý vůči elektrické kardioverzi. 

Flutter síní - nepravidelná tachykardie se štíhlými QRS a flutterovými vlnkami nejlépe viditelnými ve II, III, aVF (červeně) (Zdroj)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů