Krkolomný termín fluorescenční hybridizace in situ je v laboratořích velmi dobře známá pod používanou zkratkou FISH. Jedná se o molekulárně cytogenetické vyšetření, které slouží k vyšetření nukleových kyselin. Přesněji řečeno je vyšetření schopné v řetězci nukleové kyseliny najít určitou sekvenci nukleotidů. Pro vyšetření je nutná denaturace nukleové kyseliny, zobrazení cílové sekvence se docílí pomocí fluoreskujících látek.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů