Fibula (kost lýtková) je dlouhá méně mohutná kost, která pomáhá tvořit kostěný základ bérce. Je však v tomto méně důležitá než její mohutnější sousedka, kost holenní (tibia).

 

Stavba fibuly

Stavba fibuly se v zásadě neodlišuje od ostatních dlouhých kostí. Na proximálním konci najdeme hlavičku (caput), pod ní lehce zúžený krček (collum) a dále pokračuje dlouhé tělo kosti, které je zakončeno širším distálním koncem. Konec fibuly vytváří zevní kotník (maleollus lateralis).

V místě proximálního a distálního konce je fibula bočně napojena na kost holenní a v bérci je vůči ní umístěna laterálně. Existuje na to i anatomická mnemotechnická pomůcka – fibuLA je LAterálně.

Schéma - pravá fibula zepředu

 

Význam fibuly

Fiobula pomáhá tvořit základ bérce, podílí se na stabilitě kotníku a upíná se na ni řada vazů a svalů. Hlavní podíl váhy těla nicméně nese sousední tibia.

 

Proč je to důležité?

  • Zlomeniny fibuly patří mezi časté typy zlomenin kostí dolní končetiny. Jen vzácně jsou nicméně izolované a většinou se vyskytují společně se zlomeninami tibie.

  • Kolem krčku fibuly se obtáčí nervus fibularis communis (následně se dělí na své větve) a v tomto místě může být relativně snadno poškozen při zlomeninách proximální fibuly.

Schéma - vztah nervus fibularis communis a krčku fibuly (červeně, žlutou jsem zrovna neměl :) )

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů