Termín fibróza znamená zmnožení vazivové pojivové tkáně v určitém orgánu na úkor jeho normální tkáně (fibrotizace), což je po vyčerpání funkčních rezerv spojeno s poruchami funkce daného orgánu. Typickým příkladem je jaterní fibróza (která je velmi často předstupněm jaterní cirhózy) a plicní fibróza. Podstatou je chronické poškozování faktoru zánětlivým procesem.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů