Fibrilace síní může na EKG vypadat různě. Může být přítomna tachykardie, bradykardie či normální frekvence. Důležitá je nepravidelnost rytmu, tj. QRS komplexy jsou od sebe různě daleko. Důležité je, že před QRS nenajdeme žádné vlny P. QRS komplexy jsou štíhlé (není-li přítomen blok Tawarových ramének), protože vzruch se převádí na komory klasicky ze síní.

Fibrilace síní - velmi dobře ji vidíme v prodlouženém záznamu ze svodu II (úplně dole). QRS jsou štíhlé a není před nimi vlna P. (Zdroj)

 

Klinický význam nálezu fibrilace síní je pochopitelně značný. Je vhodné ECHO vyšetření srdce, vyšetření minerálů a vyšetření funkce štítné žlázy. Další postup se vede cestou udržení rytmu (tj. snaha o verzi na sinusový rytmus) či udržení frekvence (zachování fibrilace s  antikoagulační terapií a s medikací, která zabrání vzniku tachykardie). 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů