Termínem fatální (osudový, osudný) označujeme takové úrazy a onemocnění, u kterých očekáváme, že v krátkodobém časovém horizontu způsobí smrt dotyčného, nebo ji již způsobily.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů