Termínem fatální (osudový, osudný) označujeme takové úrazy a onemocnění, u kterých očekáváme, že v krátkodobém časovém horizontu způsobí smrt dotyčného, nebo ji již způsobily.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů