Termín expozice může mít více významů, v medicíně máme většinou na mysli význam „vystavení se“ ve smyslu úzkého kontaktu s určitou sloučeninou nebo fyzikálním faktorem. Význam má pochopitelně především expozice takovým faktorům, které mohou ovlivnit organizmus a případně vyvolat určité klinické příznaky (toxiny, alergeny, agresivní chemikálie, záření apod.).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů