Pojem eutanázie je hojně skloňován a do češtiny jej můžeme přeložit jako „dobrá smrt“. Definovat eutanázii můžeme jako předčasné ukončení života daného jedince na jeho žádost. V ČR v současné době (2017) se jedná o nelegální postup, který je hodnocen jako vražda.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů