Euploidie označuje stav, při kterém se v buňce vyskytuje normální počet chromozomů. V buňce lidského těla to znamená 23 párů chromozomů (22 párů autozomů a 1 pár gonozomů). Je-li počet chromozomů abnormální, pak hovoříme o aneuplodii.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů