Euploidie označuje stav, při kterém se v buňce vyskytuje normální počet chromozomů. V buňce lidského těla to znamená 23 párů chromozomů (22 párů autozomů a 1 pár gonozomů). Je-li počet chromozomů abnormální, pak hovoříme o aneuplodii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů