Etiopatogeneze je termín zahrnující příčinu (etiologie) a mechanizmus vzniku (patogeneze) určitého onemocnění. Etiologie znamená faktor(y) vyvolávající danou chorobu a patogeneze znamená proces, kterým onen faktor chorobu způsobuje.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů