Esenciální třes (esenciální tremor) je nepříjemné, i když naštěstí nikoliv nebezpečné neurologické onemocnění. Svým nositelům nicméně způsobuje řadu obtíží a jeho léčba není vždy snadná.

 

Příčiny: Pokud už trochu znáte medicínskou terminologii, tak víte, že slovo esenciální v názvu znamená cosi jako primární neboli prvotní. Toto slovo za prvé vyjadřuje, že není přítomno jiné způsobující onemocnění a za druhé tak trochu vypovídá o tom, že příčiny vzniku obtíží moc neznáme. Zcela jistě existují určité genetické předpoklady a esenciální třes mívá častější rodinný výskyt.

 

Projevy: Esenciální tremor je jednou z nejčastějších příčin třesu. Typicky jde o třes horních končetin, ale třást se může v podstatě celé tělo. Třes se objeví při pokusu o pohyb, v klidu má tendenci vymizet. To je důležitý rozdíl oproti klasickému Parkinsonskému třesu, který je nejvýraznější v klidu a mizí při pohybech, například při uchopení předmětu. Další dosti typickou charakteristikou esenciálního třesu je jeho zhoršení při stresu a naopak vymizení po napití se alkoholu. To ovšem není až tak dobrá věc, protože si toho většina postižených všimne a je mezi nimi vyšší riziko alkoholizmu. Tíže obtíží je individuální a zvláště těžké formy mohou těžce narušit pacientovo zaměstnání i běžné denní činnosti.

 

Diagnostika: Diagnózu určuje většinou neurolog na základě znalostí pacientových obtíží, fyzikálního vyšetření a vyloučení jiných příčin třesu. Neexistuje nicméně žádné vyšetření, které by esenciální tremor objektivně potvrdilo.

 

Léčba: Léčba je někdy svízelná její efekt je dosti individuální. Řadě pacientů pomáhají některé léky ze skupiny beta-blokátorů, i když mechanizmus účinku mi je v tomto případě nejasný. Kromě beta-blokátorů mohou mít efekt benzodiazepiny nebo některá z antiepileptik.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů