Esenciální třes (esenciální tremor) je nepříjemné, i když naštěstí nikoliv nebezpečné neurologické onemocnění. Svým nositelům nicméně způsobuje řadu obtíží a jeho léčba není vždy snadná.

 

Příčiny

Pokud už trochu znáte medicínskou terminologii, tak víte, že slovo esenciální v názvu znamená cosi jako primární neboli prvotní. Toto slovo za prvé vyjadřuje, že není přítomno jiné způsobující onemocnění a za druhé tak trochu vypovídá o tom, že příčiny vzniku obtíží moc neznáme. Zcela jistě existují určité genetické předpoklady a esenciální třes mívá častější rodinný výskyt.

 

Projevy

Esenciální tremor je jednou z nejčastějších příčin třesu. Typicky jde o třes horních končetin, ale třást se může v podstatě celé tělo. Třes se objeví při pokusu o pohyb, v klidu má tendenci vymizet. To je důležitý rozdíl oproti klasickému Parkinsonskému třesu, který je nejvýraznější v klidu a mizí při pohybech, například při uchopení předmětu. Další dosti typickou charakteristikou esenciálního třesu je jeho zhoršení při stresu a naopak vymizení po napití se alkoholu. To ovšem není až tak dobrá věc, protože si toho většina postižených všimne a je mezi nimi vyšší riziko alkoholizmu. Tíže obtíží je individuální a zvláště těžké formy mohou těžce narušit pacientovo zaměstnání i běžné denní činnosti.

 

Diagnostika

Diagnózu určuje většinou neurolog na základě znalostí pacientových obtíží, fyzikálního vyšetření a vyloučení jiných příčin třesu. Neexistuje nicméně žádné vyšetření, které by esenciální tremor objektivně potvrdilo.

 

Léčba

Léčba je někdy svízelná její efekt je dosti individuální. Řadě pacientů pomáhají některé léky ze skupiny beta-blokátorů, i když mechanizmus účinku mi je v tomto případě nejasný. Kromě beta-blokátorů mohou mít efekt benzodiazepiny nebo některá z antiepileptik.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.healthline.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů