Erymasa je běžně užívané označení pro běžně užívaný transfuzní přípravek, který obsahuje především erytrocyty. Základní indikací podání erymasy je anemie, obecně platí že jedna standardní erymasa zvýší koncentraci hemoglobinu asi o 10 g/l.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů