Epidemie v klasickém medicínském smyslu znamená zvýšený výskyt určitého infekčního onemocnění v určité populaci. To znamená, že v určitém časovém úseku je v dané oblasti přítomno výrazně více nemocných, než je obvyklé. Termín se nicméně přeneseně používá i u chorob neinfekčních, jejichž četnost se v delším časovém horizontu výrazně zvýšila. Typickým příkladem je časté zmiňování epidemie diabetu 2. typu v rozvinutých civilizovaných státech. Pokud epidemie určité choroby zasáhne velké geografické oblasti, hovoříme o pandemii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů