Enterokokové infekce představují pestrou skupinu infekčních stavů, které jsou způsobeny bakteriemi ze skupiny enterokoků.

Příčiny: Enterokoky jsou bakterie kulovitého tvaru, které se u člověka za normálních okolností vyskytují ve střevech a jsou tedy součástí střevní mikroflóry. V případě přemnožení bakterií a-nebo jejich průniku do tkání se mohou rozvinout příslušné infekční stavy.

 

Typy infekcí: Enterokokové infekce mají více možných forem. Poměrně časté jsou enterokokové infekce močových cest, které vzniknou při průniku bakterií do močového traktu. Pokud se bakterie dostanou do krve, může vzniknout sepse a případně infekce dalších orgánů, do nichž jsou bakterie doneseny proudem krve. Závažným příkladem jsou infekční endokarditidy, u kterých dochází k napadení výstelky srdečních dutin a chlopní. U žen mohou enterokoky po průniku do gynekologického traktu způsobit hluboké pánevní infekce.

 

Diagnostika: Diagnózu enterokokové infekce zjistíme na základě mikrobiologického vyšetření. U infekcí močových cest je nutné vyšetřit moč, při postižení krevního oběhu a-nebo srdce jsou pro diagnózu důležité hemokultury. Speciálně u infekční endokarditidy mohou být bakteriální „vegetace“ na srdečních chlopních zobrazitelné pomocí jícnové echokardiografie.

 

Léčba: Základem terapie jsou antibiotika, v případě těžších infekcí se aplikují nitrožilně. U enterokoků je problémem postupné narůstání rezistence proti řadě antibiotik, proto se může hodit vyšetření citlivosti konkrétního vyvolávajícího bakteriálního kmene vůči jednotlivým antibiotickým skupinám.


Zdroje
https://www.msdmanuals.com
https://emedicine.medscape.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů