Enkopréza je odborný pojem značící neschopnost udržet stolici, což vyúsťuje v její inkontinenci. Speciální problematikou je enkopréza pro dětský věk, kdy rozlišujeme primární a sekundární enkoprézu. Primární znamená, že u dítěte se nevyvíjí schopnost udržet stolici, zatímco sekundární znamená, že došlo ke ztrátě již rozvinuté schopnosti udržení stolice. Obdobným termínem je výraz enuréza, který se týká neschopnosti udržet moč.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů