Enantém znamená viditelné postižení sliznic vyrážkou. Jedná se o pojem obdobný termínu exantém, ten se však týká postižení kůže.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů