Enantém znamená viditelné postižení sliznic vyrážkou. Jedná se o pojem obdobný termínu exantém, ten se však týká postižení pokožky.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů