Pojem elektivní můžeme přeložit jako „výběrový“. V medicíně se poměrně často používá v souvislosti s určitým diagnostickým nebo terapeutickým zákrokem, který má předem určený termín. Tím vyjadřujeme, že daný zákrok není neodkladný. Příkladem je elektivní chirurgický zákrok. Kromě toho se slovo elektivní používá v termínu elektivní mutismus, což je „výběrová“ porucha řeči, kdy daný člověk odmítá mluvit s určitou osobou, nebo nemluví v určitém prostředí. Elektivní mutismus se typicky objevuje u dětí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů