Akutni infarkt spodni steny myokardu na EKG

 

Pacientka (cca 75 let věku) byla z interní ambulance odeslána pro susp. STEMI na akutní koronarografii, při SKG nález vážného postižení 3 tepen s uzávěrem pravé koronární tepny, revaskularizace se nezdařila, pacientka odeslána zpět k monitoraci na JIP, z hlediska koronárního řečiště doporučen konzervativní postup. Při přijetí na JIP tento nález na EKG. Ve svodech II, III, aVF vidíme hluboké Q a elevace ST úseku, ve svodech I, aVL a V6 jsou zrcadlové deprese ST úseku a ve V5 a V6 i ploše negativní T vlny. Obraz je typický pro proběhlý STEMI infarkt spodní stěny. Všimnout si můžeme i rSr ve V1, který odpovídá inkompletnímu RBBB.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů