Subanutni infarkt spodni steny myokardu na EKG

 

Pacient 39 let hypertonik je odeslán na interní ambulancí obvodním lékařem. Posledních několik dnů v práci bolesti na hrudi. EKG s sebou nemá, bolesti se dle pacienta zhoršují při námaze, poslední dny i v klidu. Bolest pálivá, lokalizuje retrosternálně, jde do zad a do obou rukou. Otec pacienta měl IM v cca 45 letech. Na EKG tento nález, povšimněme si hlubokého Q ve III a Q v aVF, dále pak ST elevace ve III a aVF. Dále jsou přítomné lehké kontralaterální deprese ST v aVL a I.

 

Stav uzavíráme jako suspektní subakutní IM spodní stěny a pacienta odesíláme do spádového kardiocentra. Tam potvrzen uzávěr pravé koronární tepny, provedena revaskularizace.

 

Pozn: Toto EKG je velmi dobré v tom, že obraz není zcela specifický, bylo proto nutno hodnotit EKG změny spolu s charakterem obtíží a pozitivní rodinnou anamnézou.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů