Skip to main content
 


EKG z praxe 19


Akutni plicni embolie na EKG

 

Pacientka přichází na ambulanci pro bolest a otok dolní končetiny a týden trvající dušnost. Odeslána na UZ žil, kde tromboza, na EKG tento nález. Lehká tachykardie, Q ve III, neg. T ve III a negativní vlny T v hrudních svodech poměrně jasně svědčí pro rozsáhlejší akutní TEN. Pacientka přijata na JIP, CT angio prokazuje masivní plicní embolii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů