EEG je zkratka pro ElektroEncefaloGrafii. Toto vyšetření má velký význam pro neurologii a využívá se zejména v diagnostice epilepsie.

 

Princip: Vyšetření trvá několik desítek minut. Lékař umístí snímací elektrody na hlavu vyšetřovaného. Elektrod je velké množství a jsou upevněny ve speciální čepici. Každá elektroda snímá určitý prostor mozku a zaznamenává elektrické signály, kterými mezi sebou komunikují nervové buňky. Výsledkem je záznam křivek (tzv. elektroencefalogram), které musí lékař vyhodnotit. Vtip je v tom, že křivky jsou u každého člověka trochu jiné a lékař spíše hodnotí jejich změny při určitých činnostech – například při zavření a otevření očí.

 

Příprava: Vyšetření nevyžaduje žádné zvláštní přípravy, pacient nemusí být před vyšetřením nalačno.

 

Význam: EEG vyšetření nás informuje o funkci mozku a umí najít nejrůznější odchylky od normy. Velký význam má v diagnóze epilepsie, kdy lze v záznamu najít určité abnormální vzorce. Specializovaná centra pro diagnostiku a léčbu epilepsie mohou pacienty monitorovat delší dobu, což zvyšuje šanci na zaznamenání EEG přímo při epileptickém záchvatu. Někdy se mohou lékaři pokusit záchvat uměle vyvolat, například tím, že vyšetřovanému po určitou dobu odpírají spánek nebo ho vystaví světelným zábleskům. Právě tyto faktory jsou u mnoha epileptiků spouštěče jejich záchvatů.

Využití má EEG vyšetření i ve spánkových laboratořích, což jsou pracoviště zkoumající poruchy spánku. Pacienti na těchto pracovištích přespávají a ve spánku je monitorováno jejich EEG. Zjistí se tak jejich funkce mozku během spánku a vyhodnotí se případné abnormality.

 

Problémy: Jediným problémem je vyhodnocení záznamu, které si vyžaduje velké zkušenosti vyšetřujícího lékaře a je do určité míry individuální.

 

Výhody: Hlavní výhodou je rychlost vyšetření, nebolestivost, relativní nenáročnost a fakt, že pacient není vystaven žádné radiační zátěži. Kromě toho chybí dostupná a levná alternativa, která by byla schopná informovat nás o funkčních poměrech v lidském mozku.


Zdroje
https://www.sciencedirect.com
https://www.britannica.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů