Ebola je infekční virové onemocnění, které se stalo známým zejména kvůli epidemii v některých Afrických státech v roce 2014. Onemocnění je značně obávané pro vysokou úmrtnost a nepříliš úspěšnou léčbu.

 

Příčiny

Ebola je způsobena virem, který napadá primáty (opice) a z nich byl zřejmě přenesen na člověka. K přenosu může dojít tělními tekutinami nebo krví nakaženého. Přenos vzduchem nebyl u tohoto onemocnění naštěstí potvrzen.

 

Projevy

Příznaky eboly se obvykle objeví okolo dvou týdnu po nákaze. Kromě klasických chřipkovitých příznaků (horečka, bolesti svalů, bolesti hlavy) se objeví krvácivé projevy, kdy dochází k masivnímu krvácení do kůže a sliznic (velké množství krve ve stolici) a k prokrvácení a selhávání vnitřních orgánů. Za 1-2 týdny postižený buď zemře, nebo se začne uzdravovat. I po úzdravě však může být postižený člověk ještě po nějakou dobu infekční a nákazu přenášet.

 

Diagnostika

Již při podezření na onemocnění musí být dotyčný jedinec neodkladně izolován. Diagnostické metody k potvrzení infekce ebolou nejsou z pochopitelných důvodů běžně dostupné a zahrnují sérologický průkaz protilátek proti viru v krvi, nález virové nukleové kyseliny, nebo přímý průkaz virových částic.

 

Léčba

Terapie tak závažného onemocnění, jako je ebola, probíhá v našich podmínkách ve speciálních centrech, které kromě léčby brání šíření onemocnění přísnou karanténou postižených. V současné době (2019) sice existují některé experimentální léky, ale jejich účinnost je přinejmenším sporná. Základem terapie tak je udržení krevního oběhu postiženého a podpůrná léčba selhávajících orgánů.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů