Slovo dysplazie (dysplázie) má v medicíně více významů.

  • Za prvé jde o výraz vyjadřující poruchu vývoje určité tkáně nebo orgánu. Příkladem je dysplazie kyčelního kloubu, což je častý ortopedický problém v dětském věku (viz příslušný text).
  • Kromě toho má však výraz dysplazie i velký význam v histologickém hodnocení vzorků. Dysplazie totiž znamená určité změny buněk a jejich uspořádání, které mohou být přednádorové. U dysplazie pozorujeme poruchy vyzrávání buněčné populace, kdy se v daném vzorku vyskytuje vyšší množství nezralých buněk. Ve vzorku se obvykle vyskytují buňky nepravidelného tvaru a velikosti, kromě toho bývá zachyceno více buněk ve fázi mitózy, než je obvyklé. Podle tíže těchto změn a rizika vzniku maligního procesu rozdělujeme obvykle dysplazie na low grade (nižší riziko) a high grade dysplazie (vyšší riziko). Hovoříme-li například o dysplazii děložního čípku, máme na mysli právě tuto dysplazii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů