Termín dynein označuje celou skupinu proteinů, které mají úzký vztah k buněčnému cytoskeletu a dalším strukturám. Tyto proteiny jsou závislé na dodávkách energie z ATP a umožňují transport celé řady sloučenin uvnitř buňky. Kromě toho jsou důležité pro pohyb buněčných řasinek, bičíků a pro správnou funkci dělícího vřeténka.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů