Dominantní alela je taková alela (varianta určitého genu), která při kombinaci s příslušnou recesivní alelou toho samého genu „převládne“ a určí fenotyp daného jedince. Dominance může být úplná nebo částečná. To znamená, že při částečné dominanci sice dominantní alela převáží, ale i recesivní alela se může částečně uplatnit.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů