Když se o někom řekne, že „má dlouhé prsty“, značí to jeho příliš blízký vztah k věcem, které mu nepatří. Delší prsty nicméně nedávají člověku výhodu jen v řemesle zlodějském, ale i v ušlechtilejších oborech jako je například hudba díky snadnějšímu ovládání některých hudebních nástrojů. Dlouhé prsty se většinou vyskytují bez spojení s jinými nemocemi ale v některých případech mohou být příznakem některých vrozených chorob. Za takových okolností označuje lékařská věda dlouhé prsty odborně jako tzv. „arachnodaktylii“ (pavoučí prsty).

 

Příčiny

1. Marfanův syndrom – Toto je vrozené onemocnění pojivové tkáně, která není tak pevná, jako u normálního člověka. Kromě dlouhých prstů mají postižení abnormálně vysokou postavu, bývají hubení a mají abnormálně ohebné klouby. Marfanův syndrom je rizikový svými cévními komplikacemi, protože vlivem poruchy pojiva jsou méně pevné velké cévy v těle. Syndrom zvyšuje riziko vzniku cévních aneurysmat a tzv. disekce aorty.

 

2. Ehlers-Danlosův syndrom – Opět se jedná o vrozenou poruchu pojiva, postižení mají extrémně ohebné klouby a dokáže například ohnout hřbet ruky vůči předloktí do nevídaných úhlů. Opět je vyšší četnost výskytu aneurysmat a disekce aorty.

 

3. Homocystinurie – Tato vzácná vrozená geneticky podmíněná choroba je způsobena poruchou metabolizmu aminokyseliny methioninu. Důsledkem je narušení řady orgánových systémů včetně pojivové tkáně. U postiženého není oslabená pojivová tkáň schopna odolat působení zevního prostředí a rozvíjí se řada deformací (dlouhé končetiny, dlouhé prsty, vpáčený hrudník aj.).


Zdroje
https://study.com
https://www.mayoclinic.org

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů