Disproporce znamená „neúměrnost“ nebo „nezachovávání poměru“. V medicíně se termín disproporce a disproporční využívá například k popisu některých vrozených vývojových vad spojených s abnormální velikostí určitých částí těla.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů