Termín disociace znamená „rozdělení“, „oddělení“ nebo „rozložení“. V medicíně se může používat ve více souvislostech. Příkladem je disociace smyslového vnímání, kdy člověk ztratí některé jeho části se zachováním jiných (např. ztráta vnímání tepla a bolesti při zachovaném vnímání dotyku a propriocepce).

V psychiatrii se hovoří o disociativních poruchách, což jsou psychiatrické stavy, u nichž dochází k oddělení vzpomínek, emocí nebo identity od vědomého prožívání.
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů