Difuze je jedním z hlavních fyzikálních dějů, které se uplatňují v živých organizmech. Jedná se o pasivní a na dodávce energie nezávislý děj, při kterém se částice z prostředí, kde jsou koncentrovanější, dostávají do prostředí, kde je jejich koncentrace nižší (tj. pohyb ve směru koncentračního spádu). Důsledkem dlouhodobé difuze je rovnoměrné rozprostření částic v daném prostředí. Difuze přes buněčnou membránu může být urychlena pomocí speciálních bílkovinných přenašečů a pak hovoříme o tzv. facilitované difuzi.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů