Dichromazie je jednou z nejčastějších poruch barvocitu. Při dichromazii nejsou v sítnici přítomny smyslové receptory (čípky) pro jednu ze základních barev (červená, zelená, modrá) a člověk tuto barvu nevnímá. Jde-li o poruchu vnímání červené barvy, je stav označován jako protanopie, u zelené barvy hovoříme o deuteranopii a u modré barvy o tritanopii.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů