Dermatoskopie je běžné vyšetření v odborné ambulanci kožního lékaře, které má velký význam v prevenci zhoubných onemocnění kůže. Pokud jdete za kožním lékařem kvůli nějakému podezřelému znaménku, pak budete s největší pravděpodobností vyšetřeni právě dermatoskopem.

 

Princip: K vyšetření se užívá dermatoskopu, což je malý ruční přístroj, který má možnost několikanásobného zvětšení obrazu a vlastní zdroj světla. Existuje řada přístrojů, do některých se lékař dívá vlastním okem jako do lupy, jiné jsou napojené na počítač a do něj se mohou přenášet získané obrazy. To má tu výhodu, že obraz vyšetřovaného ložiska máme uložený pro pozdější využití a můžeme jej nechat vyhodnotit počítačovým programem nebo dalšími lékaři-specialisty.

 

Příprava: K vyšetření není ze strany pacienta nutná žádná příprava, pacient si pouze svlékne oděv v místech, které bude lékař vyšetřovat.

 

Indikace: Dermatoskopem lze prohlížet jakákoliv ložiska na kůži, největší význam však mají v diagnostice zhoubných nádorů kůže, jako jsou spinaliom, bazaliom a melanom. Právě v prevenci melanomu je největší význam dermatoskopie. Lékař si podezřelé znaménko prohlédne ve zvětšení a při kvalitním osvětlení. Najde-li jakékoliv varovné známky – barva, nepravidelné okraje, stopy po krvácení aj. – může pak doporučit vyříznutí znaménka a jeho histologické vyšetření pod mikroskopem.

 

Nevýhody: Jedinou nevýhodou je, že u běžného dermatoskopu závisí výsledek na zkušenostech vyšetřujícího lékaře. U moderních digitálních dermatoskopů napojených na počítač to tak docela neplatí, protože propojení s počítačem umožňuje hodnocení rizikových znaků softwarem a sdílení nálezu s jinými lékaři v případě pochybností.

 

Výhody: Dermatoskopie je jednoduchá, neinvazivní a běžně dostupná vyšetřovací metoda, která pacienta nezatěžuje škodlivým zářením a přináší cenné informace pro hodnocení kožních ložisek nejasného původu.


Zdroje
http://www.ijdpdd.com
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů