Dermatofibrom (benigní fibrózní histiocytom) je poměrně častý kožní nález, se kterým se dermatologové setkávají poměrně běžně. Jde vlastně o nezhoubný nádorek obsahující velké množství vazivové tkáně a specifický podtyp makrofágů známých jako histiocyty.

Příčiny: Přesná příčina vzniku dermatofibromů není známá, ale předpokládá se, že se mohou někdy objevit jako odpověď na menší poranění kůže. Mnohočetný výskyt dermatofibromů je popisován u některých vzácných geneticky podmíněných stavů, jako je například Buschke-Ollendorfův syndrom.


Projevy: Dermatofibrom má podobu vystouplého nebolestivého ložiska na kůži, které má obvykle hnědavou až lehce narudlou barvu a v jeho středu se typicky vyskytuje malý důlek. Nejčastěji se ložiska objevují na horních a dolních končetinách, vyloučit však nelze vznik dermatofibromů ani jinde na těle. Díky zvýšenému obsahu vaziva je ložisko na pohmat výrazně tuhé. V určitých chvílích může ložisko začít svědit a člověk má pak tendenci si ho rozškrábat.


Diagnostika: Dermatofibrom obvykle diagnostikuje kožní lékař pohledem, v případě nejistoty si může ložisko zvětšit dermatoskopem. Pokud by se stran diagnózy objevily nějaké pochybnosti (což nebývá časté), je teoreticky možné vzít z ložiska vzorek na histologické vyšetření. To prokáže nezhoubný charakter a potvrdí vysoký podíl vaziva a histiocytů ve vzorku.


Terapie: Pokud představuje dermatofibrom kosmetický problém, je možné jej zničit pomocí elektrického proudu (elektrokauterizace) nebo chladu (kryoterapie). V některých případech je ložisko možné chirurgicky odstranit, což navíc umožní jeho kompletní histologické vyšetření.


Zdroje
https://www.webmd.com
https://www.medicalnewstoday.com

 


Pomohl vám můj web? Zvažte prosím jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  zdroje: základní zdroje textů